Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas

OLYMPUS DIGITAL CAMERATõeline, kõikehaarav inimesetunnetus on võimalik aga vaid siis, kui see kasvab terviklikust maailmatunnetusest.

Inimesel on kõigi oma jõudude ja võimete juures, mis ta endas kannab, juured maailmatervikus. Ja see ongi põhjus, miks leiame tõelise inimesetunnetuse maailmatunnetusele toetumas.

Seepärast tuleb öelda, et vaade, idee kasvatusele ja õpetusele, mis meid juhib, sõltub sellest maailmatunnetusest.

                                             Rudolf Steiner (1861-1925) filosoofiadoktor.

R. Steiner on olnud uuenduslike impulsside andjaks paljudel elualadel. Tema haridusuuenduslikud ideed rakendusid 1919. aastal loodud esimeses waldorfkoolis Saksamaal Stuttgardis ning leiavad jätkuvalt rakendust paljudes waldorfkoolides üle terve maailma. Tänapäeval on sadu waldorfkoole kõikjal maailmas. Mis teeb waldorfkoolid eriliseks?

On kolm väärtust, mis teevad ühe inimese vabaks ja loovaks. Need on:

terve keha,

tugev hing  ja                       

selge vaim.

Selliseid inimesi vajab meie aeg.

Esimesed waldorfkoolid rajati Eestisse 1990-ndate alguses.

Aastast aastasse on suurenenud nende lapsevanemate arv, kes sooviksid panna oma lapsi waldorfkoolidesse. Olemasolevad kohad koolides on täitunud ja paljudel soovijatel on tulnud leida teine kool.

Näiteks:

Keila waldorfkooli on 1 klassid eeltäitunud juba järgnevaks neljaks õppeaastaks. Täna võetakse vastu avaldusi juba 2020/2021 ja 2021/2022 õppeaastatel avatavatesse 1 klassidesse!

Tallinna waldorfkooli oli 2015 aasta sügisest 1. klassi soovijaid 2 last ühele kohale ja kogemused näitavad, et järgmiseks aastaks on see veelgi suurem.

Seminari eesmärk on:

  • Tutvustada lapsevanematele ja teistele huvilistele, millele toetub waldorfkooli õppekava ja kuidas toimub koolis õppetöö. Vanemad saavad valida waldorfkooli teadlikult ning suudavad toetada oma lapse õpinguid.
  • Seminaris osaleja saab praktilise kogemuse kunstilistest tegevustest (maalimine, laulmine, voolimine, eurütmia, kõnekunst jne.). Antud tegevustel on waldorfkoolide õppetöös oluline roll lapse arengu toetamisel.
  • Aidata kaasa uute waldorfkoolide loomisele ja waldorfõpetajate koolitamisele.
  • Täiendkoolitada tavakoolide õpetajaid waldorfpedagoogika alal.

 

Palume eelnevalt registreeruda siin:

http://www.perekond.eu/waldorfpedagoogika-tallinna-seminar

Infokohtumisteruum.wordpress.com

http://www.waldorf.ee/

https://www.facebook.com/Waldorfpedagoogika?fref=ts

loovharidus.ee

 

Advertisements